Vršimo kompletne usluge čišćenja i održavanja čistoće.Brzi kontakt, centrala: +385 51 651 070